ΠΡΟΕΔΡΟΙ

ΑΟΒ

N. Ονοματεπώνυμο Χρονολογία Κατηγορία
1 Σανιδάς Παναγιώτης    
2 Κόντος Γιώργος 1979-80 Γ’ Ερασιτεχνική
3 Μπαλαμάτσιας Γιώργος 1980-81 Γ’ Ερασιτεχνική, άνοδος στην Β’
4 Αποστόλου Λευτέρης 1982-83 Α΄Ερασιτεχνική
5 Λάμπρης Ευάγγελος 1983-84 Α΄Ερασιτεχνική
6 Ανδρέου Απόστολος 1984-85 Α΄Ερασιτεχνική
7 Λάμπρης Ευάγγελος 1985-86 Α΄Ερασιτεχνική
8 Αποστόλου Λευτέρης 1986-87 Α΄Ερασιτεχνική
9 Λάμπρης Ευάγγελος 1987-88 Α΄Ερασιτεχνική
10 Λάμπρης Ευάγγελος 1988-89 Α΄Ερασιτεχνική
11 Καντζέλης Κώστας 1989-90 Α΄Ερασιτεχνική
12 Λάζος Μιχαήλ 1990-91 Α΄Ερασιτεχνική
13 Καντζέλης Κώστας 1991-92 Α΄Ερασιτεχνική, άνοδος στην Δ’ Εθνική
14 Καντζέλης Κώστας – Καλογήρου Τάσος 1992-93 Δ’ Εθνική, άνοδος στην Γ’ Εθνική
15 Καλογήρου Τάσος 1993-94 Γ’ Εθνική
16 Καλογήρου Τάσος 1994-95 Γ’ Εθνική
17 Καλογήρου Τάσος – Γατσιάνης 1995-96 Γ’ Εθνική, υποβιβασμός στην Δ’ Εθνική
18 Γατσιάνης 1996-97 Δ’ Εθνική, υποβιβασμός στην Α’ Ερασιτεχνική
19 Αγγέλης Δημήτριος 1997-98 Α’ Ερασιτεχνική
20 Παπαηλίας Θανάσης 1998-99 Α’ Ερασιτεχνική
21 Μπάρκας Νίκος 1999-00 Α’ Ερασιτεχνική
22 Παπαηλίας Θανάσης 2000-01 Α’ Ερασιτεχνική, υποβιβασμός στην Β’ Ερασιτεχνική
23 Καντζέλης Γιώργος 2001-02 Β’ Ερασιτεχνική, άνοδος στην Α’ Ερασιτεχνική
24 Καντζέλης Γιώργος 2002-03 Α’ Ερασιτεχνική
25 Καντζέλης Γιώργος 2003-04 Α’ Ερασιτεχνική
26 Κωσταντής Γιώργος 2004-05 Α’ Ερασιτεχνική
27 Κωσταντής Γιώργος 2005-06 Α’ Ερασιτεχνική
28 Κωσταντής Γιώργος 2006-07 Α’ Ερασιτεχνική
29 Κωσταντής Γιώργος 2007-08 Α’ Ερασιτεχνική
30 Μπογάς Χρήστος 2008-09 Α’ Ερασιτεχνική
31 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2009-10 Β’ Ερασιτεχνική, άνοδος στην Α’ Ερασιτεχνική
32 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2010-11 Α’ Ερασιτεχνική
33 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2011-12 Α’ Ερασιτεχνική
34 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2012-13 Α’ Ερασιτεχνική, Πρωταθλητές – 4η θέση στα μπαράζ ανόδου στη Γ’
35 Γεωργόπουλος Λάμπρος – Παπακώστας Θοδωρής 2013-14 Α’ Ερασιτεχνική
36 Παπακώστας Θοδωρής 2014-15 Α’ Ερασιτεχνική – Πρωταθλητές – 2η θέση στα μπαράζ ανόδου Γ’
37 Παπακώστας Θοδωρής – Γκλίναβος Θωμάς 2015-16 Α’ Ερασιτεχνική, Πρωταθλητές – 3η θέση στα μπαράζ ανόδου στη Γ’ 
38 Γεωργόπουλος Λάμπρος 2016-17 Α’ Ερασιτεχνική