ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Ιωάννης Λέττας - Πρόεδρος ΔΣ

Παπαπακώστας Θεόδωρος - Αντιπρόεδρος Α΄

Ρούσκας Νικόλαος - Αντιπρόεδρος

Μπαλαμάτσιας Γεράσιμος - Γεν. Γραμματέας

Μπογάς Χρήστος - Ταμίας

Παργινός Κώστας - Μέλος

Κωσταντής Γεώργιος - Μέλος

Χάιδος Σπύρος -Μέλος

Τόλης Αναστάσιος - Μέλος

Αυδής Κωνσταντίνος - Μέλος